Αναζήτηση:

Ακάμηρος (τέλ. 8ου - αρχ. 9ου αι. μ.Χ.)

Επάγγελμα: Άρχοντας

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Ακάμηρος (τέλ. 8ου - αρχ. 9ου αι. μ.Χ.). Άρχοντας των Βελζητών Σλάβων τη Θεσσαλίας στους χρόνους της αυτοκράτειρας Ειρήνης* της Αθηναίας. Με την παρακίνηση «Ελλαδικών» (κατοίκων του «θέματος της Ελλάδος») σχεδίασε επανάσταση για την ανατροπή της Ειρήνης και την άνοδο στο θρόνο ενός από τους γιους του ...