Αναζήτηση:

Αισχίνης ο Μιλήσιος (1ος αι. π.Χ.)

Επάγγελμα: Ρήτορας

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Αισχίνης ο Μιλήσιος (1ος αι. π.Χ.). Ρήτορας σύγχρονος του Ρωμαίου πολιτικού Πομπηίου*. Μαζί με τον Αισχύλο τον Κνίδιο ίδρυσαν ρητορική σχολή με κύριο χαρακτηριστικότων διδασκαλιών της τη χρήση πλούσιου λεξιλογίου και φραστικής ποικιλίας, που συχνά όμως κάλυπταν έλλειψη ουσιαστικού περιεχομένου. ...