Αναζήτηση:

Αινιάν, Χριστόδουλος (Μαυρίλο Τυμφρηστού, 1794 - Αθήνα 1850)

Επάγγελμα: Φιλικός

Ημερομηνίες: 1794 - 1850

Αινιάν, Χριστόδουλος (Μαυρίλο Τυμφρηστού, 1794 - Αθήνα 1850)

Δείγμα λήμματος:

Αινιάν, Χριστόδουλος (Μαυρίλο Τυμφρηστού, 1794 - Αθήνα 1850). Δευτερότοκος γιος του Ζαχαρία Αινιάνος. Μυήθηκε το 1818 στη Φιλική Εταιρεία και μετά την έναρξη της Επανάστασης φυλακίστηκε και εξορίστηκε στη Βιθυνία όπως και ο πατέρας του. ΄Οταν ελευθερώθηκε (1827) επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου λίγο αργότερα ...