Αναζήτηση:

Αίλιος Ηρωδιανός, γνωστός και ως «Τεχνικός» (2ος αι. μ.Χ.)

Επάγγελμα: Γραμματικός

Ημερομηνίες: 100 - 199

Δείγμα λήμματος:

Αίλιος Ηρωδιανός, γνωστός και ως «Τεχνικός» (2ος αι. μ.Χ.). Γραμματικός από την Αλεξάνδρεια, γιος και μαθητής του Απολλώνιου* του Δύσκολου. Πολύ νέος ακόμη πήγε στη Ρώμη, όπου σπούδασε υπό την προστασία του αυτοκράτορα Μάρκου* Αυρηλίου. ΄Εγραψε πάνω από 30 συγγράμματα. Το κυριότερο είναι η «Καθολική ...