Αναζήτηση:

Αίλιος Διονύσιος, ο «Αττικιστής» (2ος αι. μ.Χ.)

Επάγγελμα: Γραμματικός

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Αίλιος Διονύσιος, ο «Αττικιστής» (2ος αι. μ.Χ.). Γραμματικός από την Αλικαρνασσό, που άκμασε την εποχή του αυτοκράτορα Αδριανού*, θεωρείται ο κυριότερος εκπρόσωπος του «αττικισμού». Συνέταξε τα «Αττικά ονόματα», ένα λεξικό αττικών λέξεων, που αρχικά περιλάμβανε πέντε βιβλία και αργότερα συμπληρώθηκε ...