Αναζήτηση:

Αιγίμιος (περ. 4ος αι. π.Χ.)

Επάγγελμα: Γιατρός

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Αιγίμιος (περ. 4ος αι. π.Χ.). Γιατρός από την Ήλιδα. Αναφέρεται ότι έγραψε ένα σύγγραμμα για τους σφυγμούς με τίτλο «Περί παλμών» και ότι ασχολήθηκε επίσης με θέματα διαιτητικής. Εξάλλου ο συμπιλητής Αθήναιος* του αποδίδει και «πλακουντοποιικά συγγράμματα», δηλαδή εγχειρίδια ζαχαροπλαστικής. ...