Αναζήτηση:

Αγριανίτης, Φώτιος ( ; - 1821)

Επάγγελμα: Μοναχός

Ημερομηνίες: - 1821

Δείγμα λήμματος:

Αγριανίτης, Φώτιος ( ; -1821). Μοναχός στο μοναστήρι της Σκαφιδιάς, γνωστός ως «Παπαφώτης». Σκοτώθηκε τον πρώτο χρόνο της Επανάστασης σε συμπλοκή με τους Τουρκαλβανούς του Λάλα. ...