Αναζήτηση:

Αγλαΐς η Μεγακλέους (3ος αι. π.Χ.)

Επάγγελμα: Σαλπίγκτρια

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Αγλαϊς η Μεγακλέους (3ος αι. π.Χ.). Σαλπίγκτρια. Ντυμένη με ειδική στολή και με λοφίο στο κεφάλι οδηγούσε την πανηγυρική πομπή κατά την ανάρρηση στο θρόνο του βασιλιά της Αιγύπτου Πτολεμαίου Β'* του Φιλάδελφου (283). Ο Αιλιανός* και ο Αθήναιος* αναφέρουν ότι συνήθιζε να καταναλώνει τεράστιες ποσότητες ...