Αναζήτηση:

Αγγελιών (6ος αι. π.Χ.)

Επάγγελμα: Γλύπτης

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Αγγελιών (6ος αι. π.Χ.). Γλύπτης. Μαθητής των σημαντικότερων εκπροσώπων της «Δαιδαλικής» πλαστικής Διποίνου και Σκύλλη , και δάσκαλος του Αιγινίτη γλύπτη Κάλλωνα . Κατά τον Παυσανία*, κατασκεύασε, μαζί με το συνεργάτη του γλύπτη Τεκταίο , το κολοσσιαίο, πιθανόν ξύλινο και με επένδυση χρυσών πλακών, ...