Αναζήτηση:

Αγγελή(ς)

Επάγγελμα: Αγωνιστής, Φιλικός

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Αγγελή(ς). Επώνυμο φιλικών και αγωνιστών του 1821. Γνωστότεροι είναι: ...