Αναζήτηση:

Αγαθόβουλος (ακμ. 2ος αι. μ.Χ.)

Επάγγελμα: Φιλόσοφος

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Αγαθόβουλος (ακμ. 2ος αι. μ.Χ.). Κυνικός φιλόσοφος από την Αλεξάνδρεια. Οι μόνες πληροφορίες που σώζονται για τη ζωή του είναι ότι ήταν αυστηρός στα ήθη, οξύς κριτικός και δάσκαλος του φιλοσόφου Περεγρίνου ή του Δημώνακτα*, όπως αναφέρει ο Λουκιανός*. ...