Αναζήτηση:

Αγαθοκλής (6ος - 5ος αι. π.Χ.)

Επάγγελμα: Μουσικοδιδάσκαλος

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Αγαθοκλής (6ος - 5ος αι. π.Χ.). Αθηναίος μουσικοδιδάσκαλος, μαθητής του Πυθοκλείδη και δάσκαλος του ποιητή Πινδάρου* και του μουσικού Δάμωνα*. ...