Αναζήτηση:

Αγαπητός (6ος αι. μ.Χ.)

Επάγγελμα: Συγγραφέας, Κληρικός

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Αγαπητός (6ος αι. μ.Χ.). Βυζαντινός κληρικός και συγγραφέας. Διάκονος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, έγραψε το 527 έναν παραινετικό λόγο προς τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό Α'* με τίτλο: «Έκθεσις κεφαλαίων παραινετικών σχεδιασθείσα παρά Αγαπητού διακόνου της Αγιωτάτης του Θεού Μεγάλης Εκκλησίας ...