Αναζήτηση:

Αγαλλόπουλος ή Βοστιτζάνος, Αναστάσιος ( ; - 1828)

Ημερομηνίες: - 1828

Δείγμα λήμματος:

Αγαλλόπουλος ή Βοστιτζάνος, Αναστάσιος ( ;  - 1828). Από το Μιστρά. Επικεφαλής σώματος συμπολιτών του πολέμησε υπό τις διαταγές του οπλαρχηγού Παναγιώτη Γιατράκου* σε πολλές μάχες στην Πελοπόννησο. Ενίσχυσε οικονομικά τον Αγώνα και διορίστηκε μέλος της «Επιτροπής διά την εξέτασιν των εθνικών λογαριασμών» ...