Αναζήτηση:

Αφθονίδης, Γεώργιος (Βρύουλλα Σμύρνης, 1789 - Αθήνα, 1867)

Επάγγελμα: Φιλικός

Ημερομηνίες: 1789 - 1867

Δείγμα λήμματος:

Αφθονίδης, Γεώργιος (Βρύουλλα Σμύρνης, 1789 - Αθήνα, 1867). Φιλικός, «μέγας γραμματεύς και πρωτέκδικος» του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Στη Φιλική Εταιρεία μυήθηκε από τον Εμμανουήλ Ξάνθο* στην Κωνσταντινούπολη ( 1819) και έγινε ένα από τα πιο έμπιστα μέλη της. Συνεργάστηκε στενά με τον πατριάρχη ...

Φωτογραφίες