Αναζήτηση:

Βούρος, Ιωάννης (Χίος, 1808 - Αθήνα, 1885)

Επάγγελμα: Γιατρός

Ημερομηνίες: 1808 - 1885

Βούρος, Ιωάννης (Χίος, 1808 - Αθήνα, 1885)

Δείγμα λήμματος:

Βούρος, Ιωάννης (Χίος, 1808 - Αθήνα, 1885). Γιατρός, από τους πρώτους καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά την καταστροφή της γενέτειράς του από τους Τούρκους (1822), εγκαταστάθηκε, προσωρινά, στην Τεργέστη, από όπου πήγε (1825) στη Βιέννη για να σπουδάσει ιατρική. Το 1832 πήρε ...

Φωτογραφίες

Ο γιατρός Ιωάννης Βούρος, από τους πρώτους καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ελαιογραφία του Σπ. Προσαλέντη (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).Ο γιατρός Ιωάννης Βούρος, από τους πρώτους καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ελαιογραφία του Σπ. Προσαλέντη (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).