Αναζήτηση:

Βερενίκη

Επάγγελμα: Δυναστεία

Ημερομηνίες: 0 - 0

Δείγμα λήμματος:

Βερενίκη. Όνομα βασιλισσών της δυναστείας των Πτολεμαίων*. Σημαντικότερες είναι:...