Αναζήτηση:

Βασίλειος ο Μέγας Κομνηνός ( ; - 1340)

Επάγγελμα: Αυτοκράτορας

Ημερομηνίες: - 1340

Βασίλειος ο Μέγας Κομνηνός ( ; - 1340)

Δείγμα λήμματος:

Βασίλειος ο Μέγας Κομνηνός ( ; - 1340). Αυτοκράτορας της Τραπεζούντας (1333 - 40), δευτερότοκος γιος του αυτοκράτορα Αλεξίου Β'* και αδερφός του Ανδρόνικου Γ'*. Το 1330 ο Βασίλειος μαζί με τους αδερφούς του Μανουήλ και Γεώργιο εξεγέρθηκαν εναντίον του αυτοκράτορα Ανδρόνικου, ο οποίος συνέλαβε και εκτέλεσε ...