Αναζήτηση:

Θουκυδίδης (Άλιμος Αττικής, περ. 460 - μεταξύ 399 και 396 π.Χ.)

Επάγγελμα: Ιστορικός

Ημερομηνίες: 460 - 399

Δείγμα λήμματος:

Θουκυδίδης (Άλιμος Αττικής, περ. 460 - μεταξύ 399 και 396 π.Χ.). Ο ιστορικός του Πελοποννησιακού πολέμου ο μεγαλύτερος ιστορικός όλων των εποχών. Οι πληροφορίες που σώζονται για τη ζωή και τη δράση του είναι πενιχρές και προέρχονται είτε από αναφορές του ίδιου του συγγραφέα μέσα στο έργο του είτε από ...