Αναζήτηση:

Σχολάριος, Γεώργιος

Επάγγελμα: Πατριάρχης

Ημερομηνίες: 0 - 0

Δείγμα λήμματος:

Σχολάριος, Γεώργιος, βλ. Γεννάδιος Β', πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως....