Αναζήτηση:

Σαχλίκης, Στέφανος (Χάνδακας [σημ. Ηράκλειο], περ. 1331 / 2 - μεταξύ 1391 και 1403)

Επάγγελμα: Στιχουργός

Ημερομηνίες: 1331 - 1403

Δείγμα λήμματος:

Σαχλίκης, Στέφανος (Χάνδακας [σημ. Ηράκλειο], περ. 1331 / 2 - μεταξύ 1391 και 1403). Κρητικός στιχουργός της περιόδου της Βενετοκρατίας. Τελευταίες αρχειακές έρευνες έδειξαν ότι πιθανότατα έζησε το 14ο αι. και όχι γύρω στις αρχές του 16ου, όπως πιστευόταν (με ενδείξεις την καθιέρωση της ομοιοκαταληξίας ...