Αναζήτηση:

Σαργών της ΑσσυρΙας ( ; - 705 π.Χ.)

Επάγγελμα: Βασιλιάς

Ημερομηνίες: 0 - 705

Δείγμα λήμματος:

Σαργών της ΑσσυρΙας ( ; - 705 π.Χ.). Βασιλιάς της Ασσυρίας (722 - 705), ο ιδρυτής της τελευταίας ασσυριακής δυναστείας των Σαργωνιδών και ένας από τους σημαντικότερους ηγεμόνες της αρχαίας Μέσης Ανατολής. Στρατηγός ταπεινής καταγωγής, ο Σαργών αναφέρεται σε πολλά σημεία της Βίβλου και ως Αρκεανός ή ...

Φωτογραφίες