Αναζήτηση:

Ουρβανός (Urbanus)

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Ουρβανός (Urbanus). Όνομα οκτώ παπών της Δυτικής Εκκλησίας. Σημαντικότεροι είναι: ...