Αναζήτηση:

Μέμνων ο Ρόδιος ( ; - 333 π.Χ.)

Επάγγελμα: Στρατηγός

Ημερομηνίες: - 333

Δείγμα λήμματος:

Μέμνων ο Ρόδιος ( ; - 333 π.Χ.). Περίφημος μισθοφόρος στρατηγός από τη Ρόδο, που για πολλά χρόνια πρόσφερε τις υπηρεσίες του στους Πέρσες βασιλείς μαζί με το μεγαλύτερο αδελφό του Μέντορα. Γαμπρός του σατράπη Αρτάβαζου* τον ενίσχυσε στην εξέγερσή του εναντίον του βασιλιά της Περσίας Αρταξέρξη Γ'* (353), ...