Αναζήτηση:

Μαρτίνος (λατιν. Μαρτίνους, Martinus)

Επάγγελμα: Πάπας

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Μαρτίνος (λατιν. Μαρτίνους, Martinus). ΄Ονομα τριών παπών της Δυτικής Εκκλησίας. Σύμφωνα με εσφαλμένους παλαιούς επισκοπικούς πίνακες της Αγίας Έδρας, οι πάπες Μαρτίνοι αναφέρονται ως πέντε. Οι Δ' και Ε' είναι στην πραγματικότητα οι Β' και Γ'. Η εσφαλμένη αρίθμηση τους οφείλεται σε κακή ανάγνωση του ...