Αναζήτηση:

Λουδοβίκος (γερμ. Λούντβιχ, Ludwig)

Επάγγελμα: Αυτοκράτορας

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Λουδοβίκος (γερμ. Λούντβιχ, Ludwig). Ονομα τεσσάρων Γερμανορωμαίων αυτοκρατόρων. Λουδοβίκος Α' ο Ευσεβής ή Αγαθός (778 - 840). Αυτοκράτορας της Δύσης (814 - 840), τριτότοκος γιος και διάδοχος του Καρλομάγνου*, από το δεύτερο γάμο του με την Ιδελγάρδη. Κατά την περίοδο της αυτοκρατορίας του, το αχανές ...

Φωτογραφίες