Αναζήτηση:

Φορμόσος (περ. 816 - 896)

Επάγγελμα: Πάπας

Ημερομηνίες: 816 - 896

Φορμόσος (περ. 816 - 896)

Δείγμα λήμματος:

Φορμόσος (περ. 816 - 896). Πάπας της Ρώμης (891 - 896). Πριν από την άνοδό του στο θρόνο, υπηρέτησε στην παπική αυλή κατά την περίοδο της παποσύνης του Νικολάου Α'*, αποκτώντας έτσι πολύτιμη εμπειρία για την πολιτική του παπικού θρόνου τόσο την Ανατολή, όσο και στη Δύση· από αυτήν εξηγείται η αρνητική ...