Αναζήτηση:

Φίλιππος (γαλλ. Φιλίπ, Philippe)

Επάγγελμα: Βασιλιάς

Ημερομηνίες: 0 - 0

Δείγμα λήμματος:

Φίλιππος (γαλλ. Φιλίπ, Philippe) ΄Ονομα έξι βασιλέων της Γαλλίας: οι πέντε πρώτοι ανήκαν στον οίκο των Καπετιδών* και ο τελευταίος στον οίκο του Βαλουά*. Φίλιππος Α' (1052 - 1108). Βασιλιάς της Γαλλίας (1060 - 1108), γιος και διάδοχος του Ερρίκου Α'* από την ?ννα της Ρωσίας. Ανέβηκε 8 χρονών στο θρόνο ...

Φωτογραφίες

Φίλιππος Β ' Αύγουστος. Βασιλιάς της Γαλλίας (1180 - 1223).Φίλιππος Β ' Αύγουστος. Βασιλιάς της Γαλλίας (1180 - 1223).
Φίλιππος Δ ' ο Ωραίος. Βασιλιάς της Γαλλίας (1285 - 1314). Μικρογραφία από χειρόγραφο.Φίλιππος Δ ' ο Ωραίος. Βασιλιάς της Γαλλίας (1285 - 1314). Μικρογραφία από χειρόγραφο.