Αναζήτηση:

Αρμενόπουλος, Κωνσταντίνος (Κωνσταντινούπολη, 1320 - Θεσσαλονίκη, 1380 ή 1383)

Επάγγελμα: Λόγιος

Ημερομηνίες: 1320 - 1383

Δείγμα λήμματος:

Αρμενόπουλος, Κωνσταντίνος (Κωνσταντινούπολη, 1320 - Θεσσαλονίκη, 1380 ή 1383). Βυζαντινός νομομαθής και λόγιος, ο τελευταίος εκπρόσωπος, μαζί με το Ματθαίο Βλαστάρη*, του βυζαντινού δικαίου. ΄Ηταν συγγενής και πιθανόν σύμβουλος του αυτοκράτορα Ιωάννη ΣΤ'* Καντακουζηνού και διέθετε εξαιρετική μόρφωση. ...