Αναζήτηση:

Αργαίος (7ος αι. π.Χ.)

Επάγγελμα: Βασιλιάς

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Αργαίος (7ος αι. π.Χ.). Βασιλιάς της Μακεδονίας (652 - 621), γιος του Περδίκκα Α'*. Αναφέρεται ότι υπήρξε συνετός και λαοφιλής ηγεμόνας και ότι απέκρουσε με επιτυχία τους Ιλλυριούς Ταυλαντίνους που είχαν εισβάλει στη χώρα του. ...