Αναζήτηση:

Αλεβίζος, Θεόδωρος

Επάγγελμα: Αγωνιστής

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

ΑλεβΙζος, Θεόδωρος. Από το Ζευγολατιό της Μεσσηνίας. Πολέμησε υπό τις διαταγές των οπλαρχηγών Δημητρίου Παπατσώνη και Παναγιώτη Κεφάλα* σε διάφορες μάχες στην Πελοπόννησο. Διακρίθηκε κυρίως στις μάχες εναντίον του Δράμαλη* (1822). ...