Αναζήτηση:

Άιζεν (Eisen) ( ; - 1822)

Επάγγελμα: Φιλέλληνας

Ημερομηνίες: - 1822

Δείγμα λήμματος:

Άιζεν (Eisen) ( ; - 1822). Γερμανός φιλέλληνας από το Μεγάλο Δουκάτο της Βάδης. Το 1822 ήρθε στην Ελλάδα και κατατάχθηκε στο εθελοντικό σώμα των φιλελλήνων. Πολέμησε στη μάχη του Πέτα, όπου και σκοτώθηκε (4 Ιουλ. 1822). ...